Limfjorden fra vandsiden

Limfjorden er efter vores bedste overbevisning et af de bedste områder i Danmark at sejle i. Det er så varierende, lige fra de lave “kedelige” område i Langerak over div. bredninger (Gjøl, Nibe osv) til mange øer, både større med havne men også mange små øer og holme. Derudover består bunden næsten overalt af sand, så grundstødninger er sjældent det store problem hvis man skulle bevæge sig uden for “renden”. Sidst men ikke mindst: Der er altid vind og sjældent større bølger – Løgstør bredning dog undtaget – der er næsten altid både vind og bølger

På denne side vil vi (mest Michael) bringe nogle beskrivelser og foto fra områder, man måske normalt ikke vil se og/eller besøge – vi er lokalkendte, ihvertfald omkring Aalborg. I det følgende opdeles beskrivelsen i to: 1) Limfjorden Øst, dvs fra Hals til Løgstør, med Aalborg i midten og 2) Limfjorden Vest, fra Thyborøn til Løgstør

Opdeling i følgende:

  1. Sejlferie i Limfjorden
  2. Limfjorden Øst – fra Hals til Løgstør
  3. Limfjorden Vest – fra Løgstør til Thyborøn
  4. Gode ankerpladser
  5. Øerne
  6. Broerne
  7. Gør / Gør ikke

 

Sejlsport, Astromonomi og lidt foto