Limfjorden - Østlige del

Som bosidende i Aalborg (Nørresundby) er det jo meget naturligt at alle daglige ture og de korte week-end ture foregår i Limfjorden omkring Aalborg

På denne side vil vi bringe nogle beskrivelser og foto fra områder, man måske normalt ikke vil se og/eller besøge, hvis man er gæst i Limfjorden, samt selvfølgelig nogle generelle tips omkring Limfjorden

Kortet for øst delen er Limfjorden er delt i fem områder: E1: Hals, E2: Langerak, E3: Aalborg, E4 Nibe, E5 Aggersund

Limfjorden Oversigt Limfjorden Vest Top N

Ankerpladser / steder

I det følgende præcenteres nogle udvalgte steder i Limfjordens østlige del, tryk på kortet eller link for yderligere information

Korsholm - sydøst for Hals (E1)

Korsholm er navnet på en af flere småøer der ligger sydøst ca 1,5 NM fra Hals. De er alle sammen meget lave og det er kun en af dem der rager mere end 1 meter over havets overflade og dermed den eneste, hvor der er lidt græs på "toppen".

Hals havn og by - E1

Hals Havn og By er altid et besøg værd - det er ikke blot en "transport havn", som så mange andre man passerer, men en hyggelig by og havn, med masser af muligheder for at spise, købe ind osv.

Egense havn - E1

Egense lystbådehavn er det stik modsatte af Hals, her er stille og fredeligt, dog med færge til Hals, hvis behov for indkøb mm.

Mou havn - E1

Mou lystbådehavn ligger lidt længere inde i fjorden - ca 3-4 NM fra Hals, stille og roligt, og ikke ret langt op til Egense by (max 2 km), hvor der er butikker og vistnok også en kro

Langerak - E2

Dette lange relativt smalle stykke af Limfjorden har ry for at være ualmindeligt kedeligt, og det passer ret godt med virkeligheden, problemet er at kysterne er meget lave og at man er nødt til at blive i den miderste tredjedel af løbet - der er ingen havne og ankring kan ikke anbefales, om end det er muligt enkelte steder

Aalborg - E3

Anløb af Aalborg fra øst er ikke specielt charmerende - første stykke når man runder hesteskoen og først ændrer kurs fra nordvest til vest, så mod sydvest og til sidst helt syd er industri og industrihavn. Jævnt kedeligt, men bevar håbet det bliver bedre længere mod vest, først når Limfjordsbroen nås og så er det ellers bare at vælge havn. Der er 5++ lystbådehavne omkring Aalborg og ganske meget at se i byen, som er Danmarks tredje største kommune

Nord om Egholm?

Kan man sejl nord om Egholm i en sejlbåd? Det korte svar er NEJ - eller rettere vi kan ihvertfald ikke, festen stopper ved "statsbroen", som er navnet på nogle pæle der står i vandet både på Nrsb siden og på Egholm siden

Under dynen (E3)

Efter Aalborg og mod vest, skal man blive i løbet! Det er smalt og det skifter meget hurtigt fra 10-12 meter og så ned til 0,5 meter, men er er nogle områder, hvor man godt kan "snyde" i forhold til den officielle afmærkninger. Et af de steder er vest for Egholm hvor man ifølge afmærkningen skal følge renden nord om dynen og helt op til Fruensholm før man kan dreje vest på igen - det lavvandede område hedder "dynen", men faktisk er der en smal strøm rende tværs igennem området - og den kan man fint sejle på - den er IKKE opmærket og den flytter sig år fra år

Fruens Holm (E3)

Hvis man undlader at skyde genvej og følger afmærkningen nord om dynen kommer man til Fruensholm. Dette er en lille ø, med et meget karakteristisk stort hvidt hus, som virker helt malplaceret her midt i intetheden. Man kan fint kaster anker eller lægge sig ved den gule DS bøje og så tage gummibåden (eller svømme?) i land. Husk dog at øen er privat ejet og at huset (vistnok) bruges som sommerbolig

"Gjøl havn - E4"

Videre mod vest, passeres Gjøl havn - mod Nord - og det er en fejl, altså hvis det gøres bokstaveligt. Gjøl er helt oplagt at besøge af flere gode grunde, hvor kroen nok er den vigtigste

Rønholm (E4)

Sejlturen fra Gjølbredning videre mod Løgstør fører igennem den smalle rende: Draget, som er gravet og løbende uddybes. Lige efter - dvs mod vest - ligger der en lille ø, med et lille skur: Rønholm. Øen er fugle reservat, dvs. ingen adgang før efter 15 juli.

Vi - dvs Alex, Søren og Michael gjorde landgang d 11 aug. 2012 - en herlig dag, med svag vind og meget sol

Nord om Nordmandshage (E4)

Nordmandshage ligger sydøst for Attrup lystbåde havn (der er også en Nordmands hage ude ved Hals!)

Afmærkningen er klar nok - man skal syd om, men det er muligt at gå nord om, det kræver blot stille vejr og langsom fart

Troldholme (E4)

Øerne med fælles benævnelsen: Troldholme ligger syd øst for Attrup lystbåde havn eller nord for Storkehals i det lavvandede område nord for løbet. Alle tre øer er ubeboede og der er ingen spor af mennesker. De to af de tre er besøgt som del af "ø-safari" i aug. 2012

Hornsgaard Holm (E4)

Øen med det lidt mærkelige navn: Hornsgaard holm ligger syd for Attrup lystbåde havn eller syd for Storkehals - det lavvandede område lige syd for løbet. Der er mange der tager en overnatning for anker ud for øen og den er let genkendelige på det relativt store hus der står på øen, det er dog ikke så stort som på Fruens holm, der ligger tættere på Aalborg

Øer der mangler (E1 til E5)

  • E1: Nordmandshage - de nordlige småøer ude ved hals
  • E1: Bløden, lille unavngiven ø, der ligger i det sydlige knæk mellem Hals og Mou det er dog endnu ikke lykkedes os, at identificere den, fordi den falder sammen med landet bagved
  • E3: Tagholme, nord for Egholm, nok urealistisk, den ligger langt ind på lavt vand
  • E4: Klosterholm, ud for Nibe
  • E4: Vår holm (og Kyoe Holm, nordvest for Nibe)
  • E4: Troldholme, den sidste (mod vest) mangler et besøg
  • E5: Borreholm og Langholm nord for Løgstør