Limfjorden - fra vandsiden

Limfjorden er efter min bedste overbevisning et af de bedste områder i Danmark at sejle i. Det er så varierende, lige fra de lave "kedelige" område i Langerak over div. bredninger (Gjøl, Nibe osv) til mange øer, både større med havne og mange mange små øer og holme. Derudover består bunden næsten overalt af sand, så grundstødninger er sjældent det store problem og sidst men ikke mindst: Der er altid vind og sjældent større bølger - Løgstør bredning undtaget der er både vind og bølger

Limfjorden Øst Limfjorden Vest Top N Bondo Andersen

På denne side vil vi (mest Michael) bringe nogle beskrivelser og foto fra områder, man måske normalt ikke vil se og/eller besøge - vi er lokalkendte

I det følgende opdeles beskrivelsen i to: 1) Limfjorden Øst, dvs fra Hals til Løgstør, med Aalborg i midten og 2) Limfjorden Vest, fra Thyborøn til Løgstør

Limfjorden i sin helhed