Korsholm

Limfjorden Oversigt Limfjorden Øst

Korsholm er en af ca 5 småøer der ligger ud for Hals, ca 1,5 NM sydøst for Hals. Turen derind er nem nok, ihvertfald med en gummbåd, gummistøvler og lyst til at hoppe i vandet i op til ca 60 cm. Vi, Michael og svoger Steffen, gjorde turen d 20 aug 2011 - dvs. efter fuglenes yngletid. Vi ankrer op nordvest for den højeste af øerne, som i parantes bemærket ikke er Korsholm, men den der ligger lidt syd for

Efter at have andret rundt på ialt 7-8 øer er konklusion at søkortet ikke passer ret godt og der faktisk er to lange rev der går fra Egense N lige forfyr og så ca 200 - 210 grader, med en indbyrdes afstand på måske 2-400 meter. Dybden mellem ørækkerne er op til 70 cm. Desværre havde vi ikke GPSen med fra gummibåden, ellers havde vi haft en perfekt opmåling.

Nedenfor nogle foto:


Ø nr 1 - græsøen

Første Ø i korsholm øhavet. Foto mod øst og med Hals Barre fyr helt til venstre i billedet. I midten er der en lagune - det bliver jo helt sydhavsk... Bemærk også den "underlige" dims til højre i billedet, mere følger på et senere foto.

Fra græsøen mod nord eller nordøst, lige efter vi er nået i land og har fået gummibåden "parkeret". "Salt og pepper" ses midt i billedet, sammen med nogle af de andre øer

Græsøen, set fra syd mod nord, den underlige dims er lidt til venstre for midten

"Dimsen", gad vide hvad det er er for noget? Den er ret tung, så underligt, hvis den er blevet flyttet herind af bølgerne?

Set mod vest, Jylland som baggrund. Lagunen i midten

Mod salt og pepper

Steffen klar til afgang mod den østlige ø-række, vi følges ad et stykke mod nord, hvorefter Michael drejer vestpå for at tage den inderste række retur til græsøen

Og Michael på vej mod salt og pepper

Det bliver hurtigt klart at gummistøvlerne IKKE er høje nok, så af med strømperne og akcept af vand i støvlerne .... (vandkøling :-)

Sidste ø i inderste (vestligste) ørække - lige før renden ind til Limfjorden

Salt og Pepper

Det er nu noget religiøst over det her billede, man KAN gå på vandet. Turen langs den yderste ø-række

Og lidt tættere på

Steffen når tilbage til græsøen

Og så er det ellers hjemad....