Nord om Egholm 1NM nord vest for Aalborg

Nord om Egholm

Når man kigger lidt på søkortet er det ret indlysende at man ikke kan sejle nord om Egholm, men så må vi se hvor langt man kan nå. Og det er faktisk ikke ret langt. Normal dybde for "Fartbøllen" er 1.95 meter, men hvis vi trækker kølen op er dybden ca 1 meter, og hvis vi trækker roret op er vi nede på ca 60 cm (men så kan vi altså ikke styre...)

Turen blev afprøvet d 5 sept. 2010, i supergodt vejr, hvor der ikke var vind over 2 mps på noget tidspunkt. Man skal helst ind i strømrenden fra øst og det skifter meget hurtigt fra ca 10 meter og så ned til 1,5-2 meter, vi måtte have sværet op ret hurtigt. Efter vi passerer Lindholm Å stiger dybden igen - bemærk at på turen ind holdt vi mod nord i løbet og der er lavt. På vej hjem holdt vi sydligere og så var dybden 2-3 meter stort set hele vejen ind til statsbroen

Helt inde ved statsbroen bliver det så pludseligt meget lavt - under 1 meter, så vi kunne ikke komme længere uden at klappe roret op, og så kan vi ikke styre ret godt

Er det så en tur der er værd at tage? Næ egentligt ikke, der er meget trafik af småbåde - både gummibåde, kajakker, robåde og mindre speedbåde, så der var ikke ligefrem stille og idyl, men godt nok idyl...

Vi snakkede med en der kom sejlende i en mindre båd, og ham mente nu nok at man kunne komme ganske meget længere, fordi dybden stiger igen - og det er også det som søkortet viser

"Statsbroen" - aner ikke hvorfor den hedder det